Merhabalar bu yazıda .net core projesinde JWT Token oluşturmayı anlatacağım.

JWT(Json Web Token) OAuth protokolü ile json formatında veri alış verişi yapılırken kullanılan bir token mekanizmasıdır.

Bu token mekanizmasını kullanarak kullanıcıdan 1 kere kullanıcı adı şifre bilgisini alıp kullanıcı adı şifre doğrulaması sonucunda bir token üretebilirsiniz ve üretilen bu token…

Merhabalar bu yazımda .net Core için swagger kurulumunu anlatacağım. Swagger bildiğiniz gibi api dokümantasyonu ve testler sırasındaki kolaylıkları konusunda baya hayat kurtarıcı bir paket. Özellikle farklı ekipler ile paylaşılan bir api yazdığınız durumda işlerinizi çok kolaylaştıracak.

Öncelikli olarak Swashbuckle Package kurulumu yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki komutu kullanarak kurulum yapabilirsiniz.

Install-Package Swashbuckle.AspNetCore…

MSSQL Performans için Index Düzenleme Sorgusu

MSSQL server üzerinde tablolara kayıt ekleme ve silme işlemleri sonrasında tablolar üzerindeki index’ler üzerinde bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar tespit edilip düzeltilmez ise veritabanı üzerinde performans problemleri yaşamaya başlanır.

Tablo üzerindeki index’lerin fragmentation oranı % 30'un altında ise index’lerin reorganize edilmesi yeterli olacaktır. Fakat…

Ahmet ÖZBEY

Senior Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store